Dommeroppdateringen blir igjen utsatt i påvente av et oppdatert regelverk fra ISSF. Teknisk Komité (TK) har vedtatt at gjeldende regelverk (NSF oversettelse fra 2018) følges nasjonalt også i 2024.

Hva med dommerlisensene?
Alle som fornyet lisensen sin i 2017 eller har bestått dommerkurs i perioden 2017-2023, vil få forlenget sin lisens til 31.12.2024. Hvis du sjekker din idretts-cv i Min Idrett vil utløpsdatoen enten si 2021 (hvis du gjennomførte oppdatering), eller 2022/2023 (året du gikk kurs), men lisensen vil være gyldig helt til et nytt dommeroppdateringskurs er gjennomført.

 

Les mer: Viktig informasjon om dommeroppdatering