Svartkrutt gruppa har trening  på følgende tider:

  • 4. mars klokken 1300 til 1500
  • 18. mars klokken 1300 til 1500
  • 15. april klokken 1300 til 1500
  • 6. mai klokken 1300 til 1500