Trening 2023

Onsdager 18 - 20
Lørdager 11 - 13

Trening Feltpistol

Torsdager 18 - 20

Svartkrutt

Se egen side.

Dynamisk

Søndager 1200-1600