Trening 2022

Onsdager 18 - 20
Lørdager 11 - 13

Svartkrutt

Torsdag 9. juni og 30. juni klokken 1800-2000

Lørdag 2. juli klokken 1300-1500

Dynamisk

Søndager 1200-1600