Treningstider

UTENDØRS på Lillegårdseter

TRENING PÅ LILLEGÅRDSETER  2021

 

Klubbens baner kan brukes i den oppsatte treningstiden med minst en av klubbens godkjente banevakter tilstede. 

Banevaktene skal sørge for at all skyting skjer i henhold til gjeldende regler og bestemmelser. 

Personer som ikke overholder disse, eller ikke retter seg etter banevaktens bestemmelser skal bortvises. 

 

Vi har satt opp følgende treningstider:

Lørdag 11-13

Søndag 12-16

Spesiell bestemmelser:

Porsgrunn Pistolklubb

Styret 

blink

Nå gjør vi det "offisielt"! Mandager kl 19 innbyr vi til "teknikktrening". Målet er at vi skal hjelpe hverandre til å bli bedre skyttere.