Porsgrunn Pistolklubb arrangerer kurs i pistolskyting to- tre ganger i året.  Kurset er på ca 30 timer og starter med det obligatoriske sikkerhetskurset. Kurset videre går på mandager fra 18.30 til 20.  Det er alltid  instruktør tilstede. Ved endt kurs så er man ikke ferdig utlært skytter men skal ha tilegnet nok kunnskaper til å delta på konkurranser. 

Har du lyst til å se hva det går ut på så ta en tur innom anlegget vårt i Brevik.

Det er ikke nødvendig med noen erfaring med skytevåpen fra før. Du får låne et våpen av klubben og ammunisjon til trening koster kun 25 kroner for 50 patroner, eller 50 kr. for 500 luftpistolkuler. Det første du som nybegynner skyter med er luftpistol. Luftpistolskyting er den beste og mest effektive måten å lære seg det grunnleggende innen pistolskyting. Etter hvert så begynner vi å trene med kruttvåpen og går igjennom de forskjellige konkurranseformene. Det er alltid en instruktør fra pistolklubben tilstede som veileder deg. Det blir naturligvis fokusert på sikkerhet fra første stund. Har du spørsmål så ta gjerne kontakt.  

Hvis du finner ut at pistolskyting er noe du vil satse på, og du ønsker ditt eget våpen,  er det en del ting som er vært å merke seg med en gang. 

 

  • Du må ha gjennomført sikkerhetskurs.
  • Du må ha vært medlem av pistolklubben i minst 6 måneder. Det er ikke tilstrekkelig med et "passivt" medlemskap. Du må delta på trening, stevner og dugnader.
  • Du må søke politiet om tillatelse for å erverve våpen. Det er 21 års aldersgrense for kjøp av revolver eller pistol. Politiet  gir bare kjøpetillatelse til personer med god vandel og som er edruelige.
  • Når man kjøper et handvåpen ( pistol eller revolver) må man oppbevare våpnet i et FG godkjent våpenskap.

 

Når man har oppfylt disse punktene må man bestemme seg for hva slags våpen men skal kjøpe. Jeg vil sterk anbefale et kaliber 22 lr. våpen som det første. Kjøp et våpen av rimelig god kvalitet. Man går fort lei hvis man har kjøpt et billig våpen som ikke går bra. Det er også billig å kjøpe ammunisjon til en 22 kaliber. Å handle et brukt våpen er en grei måte å få et våpen med god kvalitet til en overkommelig pris. Spør en erfaren skytter til råds før du handler.