Formålet med Porsgrunn Pistolklubb.


  • Porsgrunn  Pistolklubb er en idrettsklubb som arrangerer trening og konkurranser for revolver og pistol.  Klubbens formålsparagraf 1 sier:     

    Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

  • Klubben er også tilsluttet Norges Skytterforbund som i sin tur er knyttet opp til  ISSF.

  • Porsgrunn  Pistolklubb ble stiftet den 26/1 1967. Klubben hadde ved årsskiftet 2010/2011  ca 300 medlemmer.  

  • Våpen er for oss et redskap i idretten vår. Pistoler og revolvere er for oss et redskap på samme måte som sykkelen til en sykelist eller skiene til en langrensløper.   Vi setter sikkerhet veldig høyt og har strenge sikkerhetsregler.

     

 

  • Vi ønsker oss flere aktive medlemmer som deltar i konkurranser og som stiller opp på dugnader og er med å drive klubben.