Kurset har sikkerhet som gjennomgående tema, og vi behandler temaet både gjennom teoretisk og praktisk læring. Kurset tar for seg følgende temaer:

Teori: Organisasjonsstruktur (klubb, krets og forbund, NIF). Sikker opptreden på skytebane Behandling av våpen og ammunisjon Sikkerhetsbestemmelser Oppbevaring og transport av våpen og ammunisjon Våpenloven Våpentyper og ammunisjonstyper – generell orientering Verneutstyr Medlemmers rettigheter og plikter Utstyr Regler Sikkerhet Bli med på konkurranse Praksis: Sikker opptreden på skytebane Behandling av våpen og ammunisjon Sikkerhetsbestemmelser Skyteøvelser under ledelse Våpenpuss Forberedelser Grunnelementer i pistolskyting Skuddets oppbygging

Påmelding; https://app.rubic.no/Public/Events/3948

Kurset arrangeres i vårt lokale i brevik. https://goo.gl/maps/pAgYw2KdcULPwR4z6

Spørsmål kan stilles til kasserer£ppk.no

Mvh

Styret