***Fortsatt stans i all organisert trening***

Etter siste krav fra kommune stanser Porsgrunn pistolklubb all

organisert trening fra idag 5. januar til 18 januar.

Rådmann i porsgrunn sin uttalelse til PD;

–Vi endrer ordlyden fra idrettsarrangement til all organisert idrettsaktivitet. Da bør det forstås som at det er stans

i all organisert trening, også utendørs, i første omgang fram til 18. januar, sier rådmannen.

Vi ønsker alle et godt nytt år.

Styret.

 Is 2021 Going To Be The 1? – The Hurricane Eye