Det har brent på kontoret i brevik. 25/6-2020

All trening i brevik er avlyst inntil videre.

Styret