STED

Klubbhuset Herøya IF

SAKSLISTE

1                  Godkjenne de stemmeberettigede

2                  Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3                  Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å undertegne protokollen

4                  Behandle lagets årsmelding

5                  Behandle lagets regnskap i revidert stand

6                  Behandle innkomne forslag og saker

                                   Forslag 1: Opprette en Dynamisk gruppe i PPK, og tilknytte klubben til DSSN.

       7                  Fastsette medlemskontingent

8                  Vedta lagets budsjett

9                  Bestemme lagets organisasjonsplan

10            Valg

 

Innspill til sak 6 Behandle innkomne forslag, må være styret i hende senest 10 februar. 

Sakspapirer er tilgjengelig 1 uke før årsmøte.

Styret