Porsgrunn Pistolklubb

STED

Klubbhuset Brevik IF

SAKSLISTE

1                  Godkjenne de stemmeberettigede

2                  Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3                  Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å undertegne protokollen

4                  Behandle lagets årsmelding

5                  Behandle lagets regnskap i revidert stand

6                  Behandle innkomne forslag og saker

7                  Fastsette medlemskontingent

8                  Vedta lagets budsjett

9                  Bestemme lagets organisasjonsplan

10            Valg

 Årsmelding Porsgrunn PK 2016

Regnskap 2016 Resultat

Regnskap 2016 Balanse

Forslag til årsmøteForslag til budsjett 2017

 

Innspill til sak 6 Behandle innkomne forslag, må være styret i hende senest 5 februar. 

Sakspapirer er tilgjengelig fra 15 februar.

Styret

 

TERMINLISTE 2018 

 

Øverst på siden holder du over fanen konkurranse

 Terminliste

Velg region/Krets 

Telemark Trykk SØK

 Resultatlister

velg arrangør: Porsgrunn

  

NSF Stevnestatistikk (Pistol - Banestevner) 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Forklaring på stevnekode