Porsgrunn Pistolklubb

STED

Klubbhuset Brevik IF

SAKSLISTE

1                  Godkjenne de stemmeberettigede

2                  Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3                  Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å undertegne protokollen

4                  Behandle lagets årsmelding

5                  Behandle lagets regnskap i revidert stand

6                  Behandle innkomne forslag og saker

7                  Fastsette medlemskontingent

8                  Vedta lagets budsjett

9                  Bestemme lagets organisasjonsplan

10            Valg

 Årsmelding Porsgrunn PK 2016

Regnskap 2016 Resultat

Regnskap 2016 Balanse

Forslag til årsmøteForslag til budsjett 2017

 

Innspill til sak 6 Behandle innkomne forslag, må være styret i hende senest 5 februar. 

Sakspapirer er tilgjengelig fra 15 februar.

Styret

 

 Terminlister 2017 

Øverst på siden holder du over fanen konkurranse

 Terminliste

Velg region/Krets 

Telemark Trykk SØK

 Resultatlister

velg arrangør: Porsgrunn

  

Terminlisten for 2016 Telemark


Fylkesoversikt Terminliste2016

NSF Stevnestatistikk (Pistol - Banestevner) 2017

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Neste stevner:

Brevik:

Fre 27/10 kl 18:15 Fri B 

Brevik:

Fre 3/11 kl 18:15 (VM) Finpistol

Brevik:

Søn 5/11 kl 10.00 Luft 3A

Søn 5/11 kl 10.00 Hurtig fin/Grov KM hurtig Fin

Grenland PK:

Ons 15/11 kl 18.00 Luftpistol

Brevik:

Fre 17/11 kl 18:15 Fri B