Ole- Harald Aas fra Porsgrunn har deltatt på 

Norsk-svensk pistollandskamp i Karlstad.

Ole-Harald deltok i luftpistol og fikk resultater 557 på lørdag

og 561 på søndag.

Se reportasje her.