Porsgrunn pistolklubb Årsmøte er planlagt til april eller mai. 

Innkalling kommer senere

Styret