Dugnad 20 oktober kl 10:00 på Lillegårdseter 

 

 Vi må ha høstdugnad for å klargjøre område for vinteren. Arbed som skal gjøres

Rydde alle baner klar for vinteren.  

Alt utstyr skal ryddes sammen slik at brøtetraktor ikke blir ødelagd.

Brøytestikker? 

 På den standplassen som er revet skal vi rydde og kjøre vekk alt søppel. 

 Treningsbane: Rydde klart til el-kontroll.

Anleggsbrakke: montere Dør 120 x 220, Hengsler og mulighet for å låse. 

Feltbane: Montere lave skivestativer , Male ute.

Vi trenger tilhengere som kan kjøre søppel til Pasadalen

Vi trenger elektriker. Noen som tar på seg jobben? 

  1. Legge kabel fra treningsbane til anleggsbrakke. Bore hull og koble til kabel. Feste kabel
  2. Montere kabelkanaler, Skjøte kabler til feltbanen. Legge kabler i kanal frem til skapet.
  3. FeltbaneKoble kabler inne, montere koblingsbokser og  stikk.

Håper vi blir mange. Da går alt mye raskere.

Hilsen Harald

Tlf 40219870